Skinregister, nummer 200079

Registratienummer 200079


Anbos

COVID-19 Richtlijnen voor bezoek aan Studio


De deuren van de Studio voor Huidverbetering gaan weer beperkt open. De overheid heeft aangegeven dat het – met inachtneming van de juiste voorwaarden – weer veilig en verantwoord is om naar de schoonheidsspecialist te gaan. In deze mail informeer ik je over de richtlijnen die ik de komende tijd hanteer. Deze richtlijnen zijn bovenop de maatregelen die zijn opgesteld door het RIVM.

In het algemeen
De belangrijkste aanpassingen zijn van hygiënische aard. Zo draag ik tijdens de behandeling een mondmasker, handschoenen en een (veiligheid)bril. De behandelstoel wordt na iedere behandeling verschoond en alle oppervlaktes waar je als klant mee in aanraking komt worden gedesinfecteerd. Om dit uit te kunnen voeren én er zorg voor te dragen dat klanten elkaar niet tussendoor treffen, wordt de tijd tussen behandelingen verruimd.

Verder:
– Heb je last van (lichte) klachten, of is iemand uit jouw directe omgeving ziek? Dan kan ik je helaas niet behandelen. Onder klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niesen, keelpijn, lichte hoest of verhoging, koorts en/of benauwdheid. Wanneer je naar de Studio komt ben ik verplicht om je hier een aantal vragen over te stellen. Klik hier om het formulier met vragen te bekijken.
– Val je volgens het RIVM in een risicogroep? Dan kan ik je voorlopig nog niet behandelen.
– Kom altijd alleen naar de afspraak en maximaal 5 minuten voor de afgesproken tijd. Het is niet mogelijk om binnen te wachten.
– Let op, een maatregel is dat we 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Wanneer je in de Studio komt voor een behandeling is dat niet mogelijk. Dit is dan ook de reden dat er extra beschermingsmaatregelen worden getroffen zoals in deze nieuwsbrief wordt toegelicht.

Een bezoek aan de Studio
Wanneer je langskomt voor een behandeling geldt daarnaast het volgende:
– We geven elkaar geen hand bij binnenkomst. Ook kan ik geen koffie of thee aanbieden.
– Bij binnenkomst vraag ik je om zelf je kleding op te hangen en om daarna je handen te desinfecteren.
– Betaal bij voorkeur met pin.

Voorafgaand aan de behandeling spreken we door wat je wensen zijn, dit doen we mede zodat het praten tijdens de behandeling kan worden beperkt.

Ik kijk er naar uit om de Studio weer gedeeltelijk te openen en om jou als klant weer te ontmoeten. Neem telefonisch of per mail contact op om een afspraak te maken. Dank alvast voor je vertrouwen.

Hartelijke groeten,
Anne-Marie Tempelaars

Blijf op de hoogte